Jak si vypěstovat nové zákazníky a sklízet prodeje ve 4 krocích?

Chcete získat více nových zákazníků? Seznamte se se 4 hlavními kroky, díky kterým zákazníky připravíte k akci a prodáte své zboží či službu. 

Proč klasický způsob získávání zákazníků funguje stále méně a méně?

“Dobrý den, tady Jan Kupec. Mohli bychom si na chvíli promluvit o jedinečné nabídce, kterou jsme připravili právě pro Vás…” 

“Ne, nezlobte se, nemám zájem, děkuji”. 

Jistě podobný scénář znáte. Dnešní trh je přesycen nabídkami. Volají vám z cizích firem a zaručeně vám nabídnou přesně to, o co nemáte zájem. Proč? Firma volá „studeným kontaktům“ a tzv. střílí na slepo.

Jak získat kontakty, které jsou “ohřáté”? Takové se nedají nikde koupit. Ale můžete si je připravit. Obchodování pak vypadá diametrálně odlišně… 

4 kroky, které vedou k efektivnímu prodeji

1.  Úspěch začíná sběrem správných kontaktů díky vzbuzení zájmu

Získávání nových kontaktů je pro každé podnikání zcela zásadní. Ovšem přilákat efektivně pozornost a proměnit ji v zákazníka, je poměrně náročné a takové strategie často přesahují hranice jednoho marketingového kanálu. V jednoduchosti lze proces získávání kontaktů popsat takto:

 • Upoutání pozornosti
 • Navázání vztahu a utvrzení, že „jsme na jedné lodi“
 • Nabídka řešení konkrétních potřeb,
 • Poskytnutí dalších cenných informací, které podporují rozhodnutí o nákupu. 

Ve většině případů nestačí pouze jedna jediná kampaň, ale je užitečné zapojit více kanálů. Můžeme zkombinovat obsahovou reklamu na sociálních sítích, reklamu klíčových slov ve vyhledávačích nebo obsahový marketing. 

Klíčové je vytvořit perfektní magnet. Obsah, který Vám přitáhne pozornost správných zákazníků a stojí jim za to, aby Vám dali na sebe kontaktní informace. Nyní jste získali potenciální příležitost obchodu. Způsob, jakým s ní budete následně pracovat rozhodne, zda ve výsledku se obchod zrealizuje nebo ne. 

2.  Komunikace s kontakty a jejich “opečovávání”  

Jakmile jednou získáte potenciálního zákazníka, je potřeba s ním dále pracovat. Každý člověk je v určité fázi nákupního rozhodování, kterou musíte respektovat a podle toho přizpůsobit průběh komunikace.

Tento proces se nazývá lead nurturing (“ohřívání kontaktu”). Jde o postupné budování vztahů s potenciálními zákazníky.

K tomu je dobré využívat více komunikačních prvků. Strategicky zkombinujeme např. e-mail marketing, SMS, PPC či sociální sítě. Zájemce pošleme na landing page, web, blog apod. Vždy dostane zajímavé a přínosné informace a do podvědomí se mu zapíše, že být s Vámi v kontaktu se mu vyplatí.

Proč se bez postupného “ohřívání kontaktu” neobejdete?

 • Nepřijdete o příležitosti, které nereagují na „první dobrou“, ale posléze se mohou změnit ve věrné zákazníky. 
 • Posilujete důvěru a sílu značky. 
 • Poskytnete zákazníkovi čas, aby se mohl o nákupu ujistit, ale cestou o něj nepřijdete. 
 • Ve finále získáte kontakt, o kterém víte, že je připravený nakoupit a Váš obchodník volá „najisto“, nabídka padá na úrodnou půdu.

Ptáte se, jak je možné tohle vše zvládnout? Odpověď je vlastně poměrně jednoduchá:

3.  Správná strategie a moderní software, který pomáhá sbírat a třídit data a na jejich základě řídit tok komunikace.

Je zřejmé, že dělat multikanálový marketing “ručně” je nemyslitelné. Proč? Nebylo by to vůbec efektivní. Můžete využít moderní nástroje pro automatizaci komunikace.

“V kampani jsme díky pokročilé automatizaci dosáhli otevíranosti e-mailů 61 %, proklikovosti 28 % a odhlášení 0 %.”

ON/OFF Marketing s.r.o.

Automatizací ale nemyslíme pouze e-mailingové nástroje, ve které umí kontakty maximálně hromadně segmentovat. Bavíme se o pokročilém softwaru, který umí účinně zpracovávat a vyhodnocovat data na úrovni jednotlivého kontaktu. Je maximálně efektivní především díky:

 • Pokročilým možnostem vytváření automatických scénářů 
 • Řízení a koordinaci komunikace ve více kanálech
 • AI umělé inteligenci. 
 • Možnosti detailní personifikace 

Rozdíl mezi běžnou firemní a automatizovanou komunikací je obrovský. Kladný ohlas zákazníků se zlepšuje v řádu desítek procent. Díky pokročilým nástrojům tak můžete dostat například otevíranost e-mailů na 40 až 60 %, proti běžným 5 – 15% čímž jednoznačně zvýšíte počet uzavřených obchodů

To je silný argument, proč se o pokročilou automatizaci zajímat. Co myslíte?

4.  Vyhodnocování dat a tvorba efektivních strategií

Při nurturingu potenciální zákazník reaguje různě na různé podněty. Otevře například newsletter a proklikne na blogový článek nebo na základě retargetingu přistane na landing page. 

Všechna jeho aktivita se měří a vyhodnocuje. Na základě nurturingu a takto získaných dat automaticky dochází k akci. Buďto k předem naplánované akci (například otevření prodejní stránky s nabídkou) nebo k vyfiltrování kontaktů perfektně připravených k obchodování

Vzpomínáte na našeho obchodníka, který měl k dispozici pouze “studené” kontakty? Nyní je situace odlišná. 

Obchodník komunikuje pouze s kontakty, které chtějí o jeho nabídce slyšet. Kontakty jsou připravené ke koupi a důvěřuji značce, se kterou se během nurturingu sblížili. Pro obchodníka a celou firmu to znamená:

 • Efektivní využití schopností obchodníka a podpora jeho motivace. 
 • Správná investice. 
 • Lepší výsledky. 

To vše ve 4 krocích:

 1. Účinná akvizice kontaktů. 
 2. Pečování o konakty. 
 3. Využití správných nástrojů. 
 4. Vyhodnocování, strategie, úspěšný prodej

Chcete proniknout do tajů každého kroku? Buďte připravení. Chystáme pro vás další zajímavý obsah. 

David Kopecký
Miluji, když podnikatel dělá smysluplnou práci a poskytuje svým zákazníkům vysokou hodnotu. Mým posláním je pomoc podnikatelům, aby jejich kvalitní služby našly správné zákazníky, ale také rozvoj morálního aspektu podnikání. Podporuji projekty, kde věřím, že se jedná o fér nabidku a jasný přínos pro všechny strany obchodního vztahu.
Komentáře