PRODÁVEJTE
NA INTERNETU LÉPE 

A VYDĚLÁVEJTE VÍCE

Jsme specialisti na internetový prodej
a pomůžeme i Vám

Pomůžeme Vám v těchto fázích projektu

 

Připravujete se poprvé
na internetový prodej

Prověříme Vaši přípravu a nalezneme rezervy a rizika, která by mohla Váš záměr zhatit. Pokud si v některé oblasti nevíte rady, nasměrujeme Vás k řešení.

Prodej vám již běží,
ale má nižší výsledky proti očekávání

Projdeme jednotlivé složky nákupního procesu a cesty zákazníka. Zjistíme, kde jsou možné příčiny selhání. Doporučíme, jak celý proces optimalizovat.

V prodeji se vám daří
a chcete navýšit úspěch

Podíváme se na produkt, dosavadní výsledky prodeje i cestu zákazníka a navrhneme, kde je možné doladit detaily. Zaměříme se na hledání nových možností a cest, které celkový úspěch ještě navýší.

Chcete vědět, jak je naše pomoc účinná?

Řešíme:
prodejní , produktové
 a komunikační poradenství

Období spolupráce:
2018 - 2019

Výsledek:
Meziroční nárůst tržeb srovnatelného období o 39%

Řešíme:
Produktový launch, 
prodejní strategii 
a komunikační poradenství

Období spolupráce:
2017 - 2019

Výsledek:
Kniha Svět bez stížností
se stala bestsellerem.

0
prodaných výtisků

Řešíme:
Poradenství při vzniku 
věrnostního programu 
a komunikační poradenství

Období spolupráce:
2018 - 2019

Výsledek:
Úspěšné rozběhnutí 
věrnostního programu

0
učastníků za první měsíc

Společně se zaměříme na 

Prodejní strategii
a cestu zákazníka

Nastavení cenové
strategie

Automatizace
prodejních a komunikačních
procesů

Produktovou
strategii

Správné zacílení
a vytvoření person

Smysluplné zapojení
technologie
a software

Nalezení nových
příležitostí

Audit
prodejních stránek

a zvýšení konverze

Konzultace
při vývoji nových produktů

Konzultanti pro váš projekt ...

David Smička

S nadšením podporuji projekty a firmy, které vytvářejí skutečnou hodnotu pro své zákazníky a jsou dlouhodobě udržitelné.

Mým posláním je pomáhat podnikatelům hledat nové cesty, zlepšovat jejich produkt či služby, zavádět systém a pořádek a nadchnout potencionální zákazníky. Více než 15 let se aktivně zajímám o marketing, psychologii, technologie a Startupy. Tato témata ve mě vyvolávají nadšení, velkou zvídavost a radost.

Mé silné stránky jsou strategie, vizionářství a intuice.

Před založením vlastní firmy jsem pět let působil na pozici obchodního ředitele. Marketingově a strategicky jsem vedl společnost s 200 milionovým obratem, která působila na několika trzích. Od té doby jsem pomohl desítkám projektů stát se úspěšnými nejen na internetu a rozvinout jejich plný potenciál.

Jsem úspěšným absolventem systému NLP Psychology s mezinárodním certifikátem.

Pevně věřím že společně najdeme cestu k vašemu úspěchu a spokojenosti vašich zákazníku. Pomůžu Vám propojit technologie a marketing v jeden automatizovaný celek.

David Kopecký

Miluji, když podnikatel dělá smysluplnou práci a poskytuje svým zákazníkům vysokou hodnotu. Mým posláním je pomoc podnikatelům, aby jejich kvalitní služby našly správné zákazníky, ale také rozvoj morálního aspektu podnikání. Spolupracuji výhradně na projektech, kde věřím, že se jedná o fér nabidku a jasný přínos pro všechny strany obchodního vztahu.

Do marketingového rychlíku jsem naskočil v roce 1993 a od té doby jsem spolupracoval na úspěchu více než stovky projektů. Startoval jsem v době, kdy internet byl v plenkách a marketingová komunikace byla založena na masmédiích. S nástupem internetu jsem pochopil, že budoucnost marketingu je v multiplatformní komunikaci. Zaměřil jsem se na propojování offline a online komunikačních kanálů, implementaci nových postupů, technik a prodejní automatizace.

Prošel jsem koučovacím výcvikem i výcvikem pro mentory.

Marketing je mocná věda. Dá se používat i zneužívat. Mou filozofií je, že snadnější a účinnější je naslouchat potřebám zákazníků a následně je plnit, než spotřebitele násilně manipulovat.

Klienti na naší spolupráci nejvíce oceňují, že společně nalézáme nové strategie, řešení a využíváme nečekaných rezerv.

Jako by vám někdo sundal klapky z očí ...

Cenou za odbornost a soustředění se na své podnikání je, že se zavíráte do své “bubliny” a ztrácíte schopnost pohledu do šířky. Když se na Váš projekt podívá někdo mimo Vaši společnost, je jeho zpětná vazba často překvapující. Může Vám ukázat věci, které často leží před Vámi, ale vy je nejste díky svému hlubokému ponoření do problému zachytit.

Spolupráce na stovkách projektů s obdobnými potřebami nám poskytuje nadhled a odbornost. Disponujeme zkušenostmi, strategiemi a znalostmi marketingu, stejně jako vy jste odborníci v tom, co děláte. Aplikujeme postupy, které fungovaly v obdobných podmínkách. Umíme nasadit ověřenou strategii nebo navrhnout novou technologii či automatizaci, která Vám ulehčí život. Neustále se vzděláváme a mapujeme nové trendy. Navrhujeme řešení, která jdou s dobou a budou funkční i v budoucnosti. Ale především - jsou v dané situaci efektivní a výhodná k vzhledem k cíli, ke kterému společně míříme.

Nikdo nemůže umět všechno. Soustřeďte se, abyste byli co nejlepší ve svém podnikání a my Vám poradíme, jak správně komunikovat s vašimi zákazníky. Protože marketingová komunikace je naší vášní a odborností.


Řekli o nás ...

Peter Sasín

Známý speaker, kouč a autor knižního bestselleru Triumf.
Spolupráce byla vždy inspirativní a motivující. Vážím si profesionalitu, schopnost podívat se na věci z různých stran, vizionářství a také lidský rozměr. Tímto dokáži vašemu projektu pomoci ne jen vdechnout život, ale všemu dát také pořádek a systém. Schopnost dotahovat věci do konce je vskutku obdivuhodná. Vynikající partneři pro vaše úspěšné projekty.

Martin Navrátil

Společník a trenér 30ti denní výzva
Děkujeme za skvělou spolupráci. Pomohli jste nám rozjet nové prodejní kanály. Řešíme spolu vývoj nových produktů. Právě díky synergii nových prodejních kanálů, společné práci na vývoji a pracovního nasazení, jsme byli schopni vytvořit nové rekordy v prodejích. Nakonec chci poděkovat za lidský přístup. Při společných konzultacích se bavíme o všech oblastech našeho podnikání.

Aleš Páral

Jednatel LAKMA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Vaše zkušenosti a osobní přístup mne přesvědčily o spolupráci s Vámi, kterou jste v průběhu času přetvořili v konkrétní činy a výsledky, které mají úspěch a zajistily naší společnosti kvalitní prezentaci a komunikaci se spotřebiteli.

Klíčové kroky pro úspěšnou konzultaci

Připravili jsme cestu, jak co nejefektivněji pomoci Vašim projektům. Naše služba nespočívá pouze v samotné konzultaci, ale i v přípravných krocích, díky  kterým zacílíme účel konzultace tak, aby byla pro Vás co nejpřínosnější.

Analytický dotazník

Speciálně připravený dotazník nejen, že nám poskytne informace o Vašem projektu, ale pomůže odhalit, v které fázi projektu jsou rezervy a kam se má zaměřit naše konzultace. I vaše "nevím" je pro nás informací.

Přípravná fáze

Konzultant vyhodnotí informace z dotazníku a seznámí se s Vaším projektem. Navštíví webové prezentace, landing page a další klíčová mista vašeho prodejního procesu. Připraví se na osobní konzultaci.

Konzultace

Při společné konzultaci projdeme informace od Vás a zjištění, které vyplynuly v přípravné fázi. Vyhodnotíme možnosti projektu. Navrhneme cesty a způsoby k optimalizaci a dosažení stanoveného cíle.

Zarezervujte si náš čas a vyřešte slabiny ve svém internetovém prodeji. 

 

Cena balíčku bude zvýhodněna už jen...

KONZULTACE BASIC (3 hodiny)


6000
4500
Konzultace vhodná pokud chcete zjistit náš odborný názor nebo nasměrovat k řešení.
Elektronický analytický dotazník
1 hodina přípravy konzultanta před skype
2 hodiny skype konzultace
Záznam konzultace